logo_avtech
View Cart

 

 
  ACCESSORIES
       

 

ChipConveyor180-15
ChipConveyor180-15
SKU CCVE1500L3
$4,350.00
Chip Conveyor New 180" x 15"
ChipConveyor153-12
ChipConveyor153-12
SKU CCVH1010
$3,950.00
Chip Conveyor New 153" x 12"
ChipConveyor162-12
ChipConveyor162-12
SKU CCVK1060
$4,250.00
Chip Conveyor New 162" x 12"
AZ100102
AZ100102
SKU AZ100102
$498.00
Yang SMV600/1000 Encoder Pulley
KJ000614
KJ000614
SKU KJ000614
$380.00
Yang MV5A Spindle Draw Bar Length 20"
3A-A007Z02
3A-A007Z02
SKU 3A-A007Z02
$298.00
Yang MV3A Draw Bar Length 486.6mm
YL10-112014-L80
YL10-112014-L80
SKU YL10-112014-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing
YL10-112038-L80
YL10-112038-L80
SKU YL10-112038-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing
YL10-112012-L80
YL10-112012-L80
SKU YL10-112012-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing
YL10-112058-L80
YL10-112058-L80
SKU YL10-112058-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing
YL10-112034-L80
YL10-112034-L80
SKU YL10-112034-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing
YL10-112100-L80
YL10-112100-L80
SKU YL10-112100-L80
$62.00
YIPC Tool Holder Bushing

 15710 El Prado Rd. Chino, CA 91710  |  Tel: (909) 597-6038 | (949) 439-9537

Credit card image
twinhorn-yida-yipc-avtech
2019 © AV-Tech Machine Tool, Inc. All Rights Reserved